Газет туралы

«ХАНТӘҢІРІ» — РАЙЫМБЕК АУДАНДЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ ГАЗЕТІ

ҚҰРЫЛТАЙШЫ: РАЙЫМБЕК АУДАНЫНЫҢ ӘКIМДІГI.

МЕНШIК ИЕСI: “ХАНТӘҢІРІ РЕДАКЦИЯСЫ” ЖШС.

ГАЗЕТ 1931 ЖЫЛДАН ШЫҒАДЫ

Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрлігі, байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінде 2017 жылғы 13 сәуір тіркеліп, № 16447— Г куәлiгi берiлген.

«Алматы -Болашақ» ЖАҚ-ның баспаханасында басылады. Алматы қаласы, С. Мұқанов көшесi, 223 «Б».

Газет аптасына бір рет шығады. Бағасы келiсiмдi.

Таралымы 3220 дана. Авторлардың пікірлерін редакцияның түпкілікті көзқарасы деп түсінбеген жөн. Индексі 65543.

Редакцияның мекен- жайы: 041400,Нарынқол  ауылы, Б.Соқпақбаев көшесi, 20/1 үй.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password