Газет туралы

«ХАНТӘҢІРІ» — РАЙЫМБЕК АУДАНДЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ   ГАЗЕТІ

ҚҰРЫЛТАЙШЫ: РАЙЫМБЕК АУДАНЫНЫҢ ӘКIМДІГI.

МЕНШIК ИЕСI: “ХАНТӘҢІРІ РЕДАКЦИЯСЫ” ЖШС.

ГАЗЕТ 1931 ЖЫЛДАН ШЫҒАДЫ

Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрлігі, байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінде 2017 жылғы 13 сәуір тіркеліп, № 16447— Г куәлiгi берiлген.

«Алматы -Болашақ» ЖАҚ-ның баспаханасында басылады. Алматы қаласы, С. Мұқанов көшесi, 223 «Б».

Газет аптасына бір рет шығады. Бағасы келiсiмдi.

Таралымы 5255 дана. Авторлардың пікірлерін редакцияның түпкілікті көзқарасы деп түсінбеген жөн. Индексі 65543.

Редакцияның мекен- жайы: 041400,Кеген ауылы, Д. Қонаев көшесi, 137 үй.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password